Chính Sách Thanh Toán

Công Ty TORASUNG sẽ gửi hóa đơn đối với những Sản Phẩm đã giao và Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền được ghi trong hóa đơn theo quy định Điều Khoản Thanh Toán.

Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với các khoản phí dịch vụ của ngân hàng liên quan, nếu có.

Nếu như việc thanh toán của Khách hàng không được xác nhận đúng hạn dựa vào Điều Khoản Thanh Toán (bất kể lý do của sự chậm trễ là gì), xin lưu ý rằng TORASUNG có thể thực hiện các quy trình đã được định trước như tạm dừng đơn đặt mua của Khách Hàng và việc vận chuyển các sản phẩm đã được đặt mua hoặc hủy bỏ đăng ký khách hàng.

Nếu Khách hàng mong muốn thay đổi phương thức thanh toán, vui lòng liên hệ với TORASUNG.

Xin lưu ý rằng thủ tục thay đổi phương thức thanh toán có thể mất thời gian lâu hơn tùy thuộc vào phương thức thanh toán được lựa chọn .

A. Các sản phẩm có sẵn tại kho

Khách Hàng có thể sử dụng phương thức (i) thanh toán khi nhận hàng (COD), hoặc (ii) chuyển khoản trước khi giao hàng (Công ty TORASUNG sẽ có quyết định cuối cùng về hình thức thanh toán)

Đối với đơn hàng có giá trị lớn, TORASUNG có thể sẽ yêu cầu Khách Hàng thanh toán trước 40% tổng giá trị trước khi tiến hành giao hàng.

B. Các sản phẩm Sản-Xuất-theo-Đơn Đặt Hàng

Khách Hàng đặt cọc 40% tổng giá trị đơn hàng để Công ty TORASUNG tiến hành quy trình nhập hàng (hoặc sản xuất) theo yêu cầu. TORASUNG sẽ gửi thông báo chính thức kèm thời gian dự kiến giao hàng (ETA) đến Quý Khách

Thanh toán 60% còn lại bằng phương thức (i) thanh toán khi nhận hàng (COD), hoặc (ii) chuyển khoản trước khi giao hàng (Công ty TORASUNG sẽ có quyết định cuối cùng về hình thức thanh toán)