A. Tiêu chuẩn bảo hành

Bảo hành sản phẩm (“Sản Phẩm”), được qui định trong catalog do Công ty TNHH TORASUNG SYSTEMS (“TORASUNG”) phát hành hoặc có trên trang web của TORASUNG và được khách hàng mua từ TORASUNG , đều dựa trên Bộ Quy Tắc Bán Hàng, tuân thủ các quy định về bảo hành sau đây (“Quy Định Bảo Hành”).

Xin lưu ý rằng Quy Định Bảo Hành này không áp dụng đối với các đơn đặt hàng đặc biệt.

Tất cả các sản phẩm của TORASUNG giao tới tay Quý Khách Hàng đều được dán tem bảo hành hoặc giấy bảo hành đầy đủ.

Nếu Quý Khách phát hiện sản phẩm thiếu tem Bảo Hành khi nhận hàng, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của TORASUNG.

B. Phạm vi và thời hạn bảo hành

TORASUNG sẽ thay thế toàn bộ hoặc một phần Sản Phẩm hoặc sửa chữa Sản Phẩm miễn phí nếu Sản Phẩm đó bị hỏng, bị hư hại hoặc bị “Khiếm Khuyết” do lỗi của TORASUNG hoặc nhà sản xuất với điều kiện (i) có thông báo bằng văn bản chỉ rõ đầy đủ, chi tiết về Khiếm Khuyết của sản phẩm và được gửi tới TORASUNG trong thời gian bảo hành (như quy định trong điều khoản sau), và (ii) được TORASUNG thừa nhận rằng các Khiếm Khuyết này là do lỗi của TORASUNG.

Lưu ý rằng các trường hợp sau đây nằm ngoài phạm vi bảo hành:

1. Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm sai cách so với cách thức sử dụng công nghiệp thông thường.

Theo Quy Định Bảo Hành, sử dụng công nghiệp thông thường có nghĩa là việc sử dụng như một bộ phận của thiết bị sản xuất chung hoặc sử dụng nhằm mục đích thương mại hoặc ứng dụng công nghiệp, nhưng không bao gồm các phương tiện vận chuyển với mục đích vận chuyển người như ô tô, các loại phương tiện giao thông hoặc tàu thuyền, các thiết bị y tế với mục đích chữa trị và chẩn đoán bệnh cho người, các sản phẩm tiêu dùng được sử dụng trong gia đình nói chung như các thiết bị điện tử và các thiết bị điện.

2. Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm trong các thiết bị hàng không vũ trụ, các thiết bị năng lượng hạt nhân hoặc các sản phẩm liên quan đến quân sự như vũ khí.

3. Khiếm Khuyết do các sự cố va đập, bể, vỡ trong quá trình Khách Hàng bốc dỡ hoặc vận chuyển Sản Phẩm thiếu cẩn thận hoặc sai sót.

4. Khiếm Khuyết do các thảm họa tự nhiên (bao gồm nhưng không giới hạn, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt).

5. Khiếm Khuyết do không tuân thủ các chỉ dẫn, mục đích sử dụng, hướng dẫn sử dụng và lưu ý, điều kiện sử dụng, thiết kế hay các vấn đề khác liên quan đến Sản Phẩm được thể hiện trong Catalog;

Hoặc trong bất kỳ thông báo hay các mô tả khác trong các tài liệu đi kèm với Sản Phẩm (hoặc các phụ kiện của nó).

6. Khiếm Khuyết do Khách Hàng tự gia công, sửa chữa, thay đổi hoặc tháo dỡ Sản Phẩm.

7. Khiếm Khuyết do các thiết bị khác gây ra cho Sản Phẩm.

8. Tem bảo hành bị chắp vá hay bị tách rời khỏi sản phẩm của TORASUNG.

9. Các trường hợp khác đã được quy định trong Catalog rằng TORASUNG sẽ không sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm.

Những lỗi nhỏ như bị xước, bị hằn dấu vết, bị sứt mẻ, bị phai màu mà không khiến cho Sản Phẩm trở nên không sử dụng được thì không được coi là Khiếm Khuyết.

Tuy nhiên, trong trường hợp TORASUNG thừa nhận rằng những lỗi như bị xước, bị hằn dấu vết, sứt mẻ hoặc bị phai màu có thể là những lỗi đặc biệt nghiêm trọng thì những lỗi như vậy sẽ được coi là Khiếm Khuyết

Tem bảo hành sẽ thể hiện thời hạn bảo hành áp dụng đối với Sản Phẩm theo Quy Định Bảo Hành này, và được tính kể từ ngày TORASUNG giao Sản Phẩm

Trong vòng một (1) tuần kể từ ngày nhận được Sản Phẩm, Khách Hàng có trách nhiệm xác nhận tên và số lượng Sản Phẩm, kiểm tra xem các mô tả, đặc điểm của Sản Phẩm có giống với những mô tả, đặc điểm được liệt kê trong Catalog hay không và kiểm tra xem Sản Phẩm có Khiếm Khuyết nào không.

Nếu như có bất kỳ Khiếm Khuyết nào, Khách Hàng phải gửi thông báo bằng văn bản cho TORASUNG, nơi mà Khách Hàng đã mua Sản Phẩm, trong vòng một tuần.

Xin lưu ý rằng TORASUNG có thể cho rằng Sản Phẩm không có Khiếm Khuyết để được bảo hành nếu như TORASUNG không nhận được thông báo trong vòng một (1) tuần kể từ ngày Khách Hàng nhận được Sản Phẩm.

Khách Hàng sẽ bị tính phí đối với tất cả các thay thế và sửa chữa Sản Phẩm sau thời hạn, ngoài phạm vi bảo hành, hoặc không phải là đối tượng của Quy Định Bảo Hành này.

Trong một số trường hợp, việc sửa chữa và thay thế là không thể thực hiện do bản chất, thời hạn sản xuất hoặc thông số kỹ thuật của Sản Phẩm.

C. Phạm vi và thời hạn bảo hành

TORASUNG sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do hoặc có liên quan tới các trường hợp sau:

1. Việc Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm vi phạm những thông báo lưu ý, cảnh báo hoặc các quy định khác trong Bộ Quy Tắc, Catalog, giấy chứng nhận bảo đảm hay bảo hành từ nhà sản xuất.

2. Khiếm Khuyết của Sản Phẩm do hành vi cố ý hoặc vô ý của Khách Hàng.

3. Khiếm Khuyết của Sản Phẩm do các sự kiện bất khả kháng.

4. Các hành vi vi phạm quyền đối với các sáng chế, quyền đối với các phát minh, quyền đối với các thiết kế, quyền đối với các nhãn hiệu thương mại hay các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba có liên quan đến Sản Phẩm.

5. Việc xuất khẩu Sản Phẩm hay sự chậm trễ trong xuất khẩu hay việc cấm xuất khẩu đối với Sản Phẩm là do các quy định của pháp luật hoặc pháp lệnh.

6. Ngoài những điều khoản được quy định trong Bộ Quy Tắc và Quy Định Bảo Hành này, hoặc ngoài các quy định pháp luật về trách nhiệm đối với sản phẩm có thể được áp dụng.

7. Bất kỳ thiệt hại đặc biệt, hoặc các thiệt hại mang tính kết quả hay phụ thêm của bất kỳ, bao gồm nhưng không hạn chế, các thiệt hại xảy ra do việc tổn thất về lợi nhuận, bao gồm thiệt hại do phải gián đoạn bất kỳ dây chuyền sản xuất nào tại nhà máy hay xưởng sản xuất của Khách Hàng.